Archiv: 15. 6. 2008, ročník: 21, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 10 zrušit všechny filtry

Vyzvaný článek

Klin Onkol 2008; 21(3): 81-85.
Klíčová slova: testikulární germinální nádory, klinické stádium I, neseminomy, angioinvaze
Autoři: Abrahámová Jitka

Přehled

Klin Onkol 2008; 21(3): 86-92.
Klíčová slova: seminom, radioterapie, chemoterapie, karboplatina, surveillance, sekundární malignity
Autoři: Vyskočil Jiří, Poprach Alexandr, Petráková Katarína, et al.
Klin Onkol 2008; 21(3): 93-97.
Klíčová slova: chemorezistence, cytostatika, MTT test, maligní nádory
Autoři: Michalová Eva, Poprach Alexandr, Němečková I., et al.

Původní práce

Klin Onkol 2008; 21(3): 98-103.
Klíčová slova: apoptóza, genový polymorfi zmus, gén p53, malígne ochorenie pľúc
Autoři: Sauka C., Kohút A., Kundrát I., Janík M.
Klin Onkol 2008; 21(3): 104-109.
Klíčová slova: selektivní deplece, reakce štěpu proti hostiteli, imunoterapie, transplantace krvetvorných buněk
Autoři: Matějková Eva, Očadlíková Darina, Smejkalová Jana, et al.
Klin Onkol 2008; 21(3): 110-115.
Klíčová slova: Hodgkinova nemoc, chemoterapie, radioterapie, dlouhodobé přežití
Autoři: Fridrichová Michaela, Diensbier Zdeněk, Loučka Miloslav, Skala Evžen, Blomannová E.

Sdělení

Klin Onkol 2008; 21(3): 116-121.
Klíčová slova: chemorezistence, MTT test, cytostatika, maligní melanom, sarkom měkkých tkání, renální karcinom, karcinom ovaria
Autoři: Poprach Alexandr, Michalová Eva, Pavlík Tomáš, et al.

Informace

Klin Onkol 2008; 21(3): 122-123.
Klíčová slova: internet, stránky ČOS, návštěvnost
Autoři: ČLS JEP, Nováková Petra

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2008; 21(3): 124-126.
Autoři: Svoboda Marek

Onkologická společnost

Klin Onkol 2008; 21(3): 126-128.