Přehled:Analýza profilů genové exprese u mnohočetného myelomu a jeho význam v klinické onkologii

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 230-233.

Klinická a genetická heterogenita je charakteristickým rysem mnohočetného myelomu (MM) a navzdory intenzivnímu úsilí o porozumění patogenezi MM, zůstává řada procesů zahrnutá ve vývoji MM neobjasněna. Nové metodologické přístupy, jako je studium profi lů genové exprese (GEP), jsou vhodným nástrojem spojujícím klinické výstupy (odpověď na léčbu a přežití) s molekulární a genetickou variabilitou onemocnění. Hlavním úkolem je nyní defi novat diagnostický a prognostický význam GEP technologie v klinickém praxi.

Plný text v PDF