Archiv: 30. 9. 2008, ročník: 21, číslo: Supplement 1

flag

Téma: Moderní diagnostické a prognostické nástroje pro mnohočetný myelom

Počet nalezených položek: 29 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 186.
Autoři: Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 187-189.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, diagnostika, terapie.
Autoři: Krejčí Marta, Adam Zdeněk, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 190-194.
Klíčová slova: Mnohočetný myelom, Separace, MACS, FACS, CD138
Autoři: Čumová Jana, Burešová Ivana, Říhová Lucie, Kyjovská Drahomíra, Vidláková Petra, Suská Renata, Perutka T., Moravcová Jana, Rycová Marcela, Penka Miroslav, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 195-197.
Klíčová slova: Mnohočetný myelom, Separace, MACS, FACS, CD138+
Autoři: Burešová Ivana, Čumová Jana, Říhová Lucie, Kyjovská Drahomíra, Vidláková Petra, Suská Renata, Perutka T., Moravcová Jana, Rycová Marcela, Penka Miroslav, Hájek Roman

Genomika

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 198-203.
Klíčová slova: Chromozómové aberace, cytogenetika, FISH, mnohočetný myelom, prognostické faktory.
Autoři: Kuglík Petr, Vallová (Vránová) Vladimíra, Filková Hana
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 204-206.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, cytogenetika, FISH, chromosomové abarace
Autoři: Zemanová Zuzana, Michalová Kyra, Skuhrovcová - Tajtlová Jana, Pavlištová Lenka, Oltová Alexandra, Filková Hana, Kuglík Petr, Němec Pavel, Holzerová Milena, Balcárková Jana, Jarošová Marie, Rabasová Jana, Hrubá Martina, Fischlová Hana, Špička Ivan, Gregora Evžen, Adam Zdeněk, Ščudla Vlastimil, Maisnar Vladimír
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 207-209.
Klíčová slova: Multiple myeloma, cytogenetics, FISH, Velcade, bortezomib, thalidomide
Autoři: Zaoralová Romana, Kuglík Petr, Vallová (Vránová) Vladimíra, Oltová Alexandra, Pour Luděk, Křivanová Andrea, Krejčí Marta, Adam Zdeněk, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 210-211.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, cytogenetika, FISH, hyperdiploidie
Autoři: Smetana Jan, Kuglík Petr, Grešliková Henrieta, Kupská Renata, Filková Hana, Oltová Alexandra, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 212-213.
Klíčová slova: Mnohočetný myelom, cytogenetika, chromozómové aberace, FISH, komparativní genomová hybridizace
Autoři: Zaoralová Romana, Kuglík Petr, Vallová (Vránová) Vladimíra, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 214-216.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, genom, epigenom, chromatinová imunoprecipitace, exprese genů.
Autoři: Bártová B., Krejčí Jana, Harničarová A., Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 217-219.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, genom, epigenom, chromatinová imunoprecipitace, exprese genů
Autoři: Krejčí Jana, Bártová B., Harničarová A., Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 220-222.
Klíčová slova: real-time PCR, kvantitativní PCR, mnohočetný myelom
Autoři: Dudová Silvie, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 223-226.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, monoklonální gamapatie, nádorové testikulární antigeny, antigeny asociované s tumorem, imunoterapie.
Autoři: Nečasová Jana, Kadlecová Jitka, Spěšná Renata, Penka Miroslav, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 227-229.
Klíčová slova: real-time PCR, kvantitativní PCR, mnohočetný myelom, genová exprese
Autoři: Dudová Silvie, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 230-233.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, microarrays, čipy, profi lování genetické exprese (GEP), individualizovaná léčebná strategie
Autoři: Šváchová Hana, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 234-236.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, microarrays, profi lování genetické exprese
Autoři: Šváchová Hana, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 237-240.
Klíčová slova: genomika, jedno-nukleotidové polymorfi zmy, signální dráhy, mnohočetný myelom
Autoři: Slaný M., Šváchová Hana, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 241-242.
Klíčová slova: genomika, jedno-nukleotidové polymorfi zmy, signální dráhy, mnohočetný myelom
Autoři: Slaný M., Šváchová Hana, Hájek Roman

Proteomika

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 243-246.
Klíčová slova: proteomika, identifi kace proteinů, dvourozměrná elektroforéza, mnohočetný myelom, plazma
Autoři: Potáčová Anna, Čumová Jana, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 247-248.
Klíčová slova: proteomika, identifi kace proteinů, signální dráhy, mnohočetný myelom
Autoři: Potáčová Anna, Čumová Jana, Hájek Roman

Flowcytometrie

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 249-253.
Klíčová slova: monoklonální gamapatie, mmohočetný myelom, plazmatické buňky, fl owcytometrie.
Autoři: Říhová Lucie, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 254-257.
Klíčová slova: plazmatické buňky, mnohočetný myelom, monoklonální gamapatie nejasného významu, fl owcytometrie
Autoři: Říhová Lucie, Burešová Ivana, Suská Renata, Perutka T., Penka Miroslav, Michálek Jaroslav, Hájek Roman

Obecné

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 258-260.
Klíčová slova: plazmatické buňky, leukémie, průtoková cytometrie
Autoři: Říhová Lucie, Zahradová Lenka, Kissová Jarmila, Pour Luděk, Hájek Roman

Imunologické metody

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 261-263.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, T lymfocyt, T lymfocytární receptor beta, klonotyp, imunomonitoring
Autoři: Foltánková Veronika, Očadlíková O., Matějková Eva, Bartoš Milan, Dendis Miloš, Horváth Radek, Michálek Jaroslav
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 264-265.
Klíčová slova: dendritické buňky, mnohočetný myelom, interleukin 12, interleukin 10, ELISA, Cytometric Bead Array.
Autoři: Jelínek Jiří, Očadlíková Darina, Hroteková Zuzana, Hájek Roman, Michálek Jaroslav

Angiogeneze

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 266-269.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, angiogeneze, MVD, ELISA, cytokiny, HGF
Autoři: Pour Luděk, Šváchová Hana, Slaný M., Křen Leoš, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 270-271.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, angiogeneze, ELISA, inhibitory angiogeneze, HGF
Autoři: Pour Luděk, Šváchová Hana, Slaný M., Křen Leoš, Hájek Roman
Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 272-273.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, angiogeneze, MVD, mikrovaskulární denzita.
Autoři: Pour Luděk, Šváchová Hana, Slaný M., Křen Leoš, Hájek Roman

Závěr

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 274-275.
Autoři: Bártová E., Burešová Ivana, Čumová Jana, Dudová Silvie, Foltánková Veronika, Jelínek Jiří, Říhová Lucie, Krejčí Jana, Krejčí Marta, Nečasová Jana, Potáčová Anna, Pour Luděk, Slaný M., Smetana Jan, Šváchová Hana, Zaoralová Romana, Zemanová Zuzana, Kuglík Petr, Michálek Jaroslav, Hájek Roman