Příklady využití:Praktické aplikace jedno-nukleotidových polymorfismů u analýzy mnohočetného myelomu

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 241-242.

Studium polymorfi zmů v genech asociovaných s mnohočetným myelomem (MM) je atraktivní oblastí výzkumu, který může přispět k celkovému pochopení této nemoci. Výzkumy v oblasti polymorfi zmů u MM jsou zatím na experimentální úrovní. Cílem této práce je demonstrovat na vybraných zahraničních prácích možnost klinického využití polymorfi zmů v oblasti MM.

Plný text v PDF