Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 258-260.

Plazmocelulární leukémie je vzácnou chorobou defi novanou počtem plazmatických buněk v periferní krvi. Na Interní hematoonkologické klinice FN Brno byli během posledních dvou let diagnostikováni tři pacienti s plazmocelulární leukémií. Na případech 2 pacientů ukazujeme zásadní roli průtokové cytometrie v diagnostice tohoto onemocnění.

Plný text v PDF