Archiv: 15. 10. 2008, ročník: 21, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 6 zrušit všechny filtry

Vyzvaný článek

Klin Onkol 2008; 21(5): 280-288.
Klíčová slova: karcinom prostaty, prostatický specifi cký antigen, časný záchyt, antitumorózní látky hormonální, bisfosfonáty
Autoři: Matoušková Michaela

Přehled

Klin Onkol 2008; 21(5): 288-293.
Klíčová slova: cytostatika, antracykliny, trastuzumab, cetuximab, bevacizumab, srdeční selhání, arytmie, kardioechografie
Autoři: Poprach Alexandr, Petráková Katarína, Vyskočil Jiří, Lakomý Radek, Němeček Radim, Kocák Ivo, Kocáková Ilona, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2008; 21(5): 294-302.
Klíčová slova: Neurobehaviorální symptomy kognitivní poruchy, kvalita života
Autoři: Vlčková Irena, Pavelková Kateřina, Kepák Tomáš, Pilát Milan, Bajčiová Viera, Mazánek Pavel, Štěrba Jaroslav, Jelínek Martin

Původní práce

Klin Onkol 2008; 21(5): 303-308.
Klíčová slova: karcinom prsu, tamoxifen, Her-2 geny, Cyklin D1, progesteron, receptory, přežití po terapii bez příznaků nemoci
Autoři: Petráková Katarína, Nenutil Rudolf, Grell Peter, Fabián Pavel, Zichová Iva, Svoboda Marek, Palácová Markéta, Vyzula Rostislav

Sdělení

Klin Onkol 2008; 21(5): 309-313.
Klíčová slova: karcinóm pažeráka, brachyterapia, dlahy.
Autoři: Molnárová Alžbeta

Onkologická společnost

Klin Onkol 2008; 21(5): 314.