Klin Onkol 2009; 22(6): 253.

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou závěrečné číslo 22. ročníku časopisu Klinická onkologie, a proto nám dovolte malé ohlédnutí a rekapitulaci změn, kterými časopis za poslední rok prošel.
Za mimořádný úspěch považujeme zařazení časopisu do renomované světové bibliografické databáze MEDLINE/ PubMed. Tato databáze si pro svoji komplexnost veřejně dostupných bezplatných služeb získává přirozený monopol při vyhledávání odborných podkladů a literatury. Být na MEDLINE/ PubMed je velkou ctí jak pro náš časopis, tak i pro autory v něm publikující. A nebylo jich málo, neboť v letošních 6 číslech bylo publikováno, mimo jiné, 17 původních prací, 13 přehledových článků a 8 kazuistik. Vyšlo rovněž supplementum věnované problematice dispenzarizace dědičných nádorových syndromů. Obzvláště nás těší narůstající počet příspěvků od našich slovenských kolegů, neboť Klinická onkologie se „ráda pyšní“ statutem oficiálního odborného časopisu České onkologické společnosti ČLS JEP a Slovenskej onkologickej spoločnosti...

Plný text v PDF