Způsob života u onkologických pacientů – jak a kdy ho měnit?

flag

Klin Onkol 2009; 22(6): 291-293.

Souhrn
Jedním z významných úspěchů moderní medicíny je narůstající počet onkologických pacientů,
kteří přežívají po diagnóze a léčbě zhoubných nádorů. Zvyšuje se také zájem odborníků o to,
zda a jakým podílem se na tomto příznivém trendu podílejí změny způsobu života. Pozornost je
věnována zejména výživě, fyzické aktivitě a kuřáctví, na které se zaměřují intervenční podněty.
Úspěšnost intervence může být ovlivněna vhodným načasováním motivace pacientů k těmto
změnám.

Plný text v PDF