Přidání bevacizumabu k chemoterapii vede ke zlepšení celkového přežití žen s pokročilým karcinomem prsu

flag

Klin Onkol 2010; 23(1): 49.

Účinnost bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií v léčbě nemocných s pokročilým karcinomem prsu byla hodnocena v několika studiích fáze III. První studie AVF2119g, do které byly zařazeny především nemocné s pokročilým onemocněním, prokázala významné zvýšení počtu léčebných odpovědí v rameni s bevacizumabem, avšak neprokázala prodloužení doby přežití bez progrese onemocnění či celkového přežití.

Plný text v PDF