Klin Onkol 2010; 23(3): 188-189.

Třetího ročníku multioborového setkání vyzvaných odborníků z center zabývajících se léčbou nádorů mozku „Winter Glio Track Meeting“, organizovaného Klinikou radiační onkologie z Masarykova onkologického ústavu v Brně, se ve Znojmě ve dnech 5.– 6. února účastnilo takřka 60 účastníků z České a Slovenské republiky.

Plný text v PDF