doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

LF MU a FN Brno, Neurochirurgická klinika (Jihlavská 20, 625 00 Brno Bohunice)

E-mail: fadrus@email.cz

Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Neuroonkologická sekce

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii