Mukoepidermoidní karcinom dutiny nosní – vzácný nádor

flag

Klin Onkol 2010; 23(5): 354-357.

Souhrn
Východiska: Mukoepidermoidní nádory vznikají z duktálních buněk slinných žláz, nejčastěji parotis. Výskyt těchto nádorů v mukózních žlázách dýchacích cest je velmi vzácný. Jedná se o agresivní nádory se špatnou prognózou. Případ: Je uváděn případ mukoepidermoidního karcinomu dutiny nosní, který pravděpodobně vznikl ze střední skořepy. Závěr: Mukoepidermoidní karcinomy dutiny nosní jsou velmi vzácné. Obvykle mají obdobné příznaky jako sinusitida. Objeví-li se recidivující/ agresivní nádor v kosti čichové, lze v diferenciální diagnostice uvažovat o možnosti mukoepidermoidního karcinomu. Jedná se o agresivní nádory se špatnou prognózou.

Plný text v PDF