Archiv: 15. 10. 2010, ročník: 23, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2010; 23(5): 285-292.
Klíčová slova: Kaposiho sarkom, HIV, AIDS, histopatologie, diferenciální diagnóza
Autoři: Vaňousová Daniela, Jilich D., Machala Ladislav, Hósová Marta, Pock L., Rozsypal H., Staňková Marie, Hercogová Jana
Klin Onkol 2010; 23(5): 293-299.
Klíčová slova: karcinóm prostaty, biomarker, DNA metylácia, CpG ostrovčeky, PCR metóda
Autoři: Tilandyová Petra, Kajo Karol, Kliment jr. Ján, Plank Lukáš, Lasabová Zora
Klin Onkol 2010; 23(5): 300-305.
Klíčová slova: cílená léčba, inhibitory tyrozinkinázové aktivity, sorafenib, sunitinib, kůže, toxicita, hand-foot syndrom
Autoři: Bednaříková D., Kocák Ivo
Klin Onkol 2010; 23(5): 306-310.
Klíčová slova: karcinom pankreatu, membránové transportní proteiny, ABC přenašeče, proteiny přenášející nukleosidy, gemcitabin
Autoři: Mohelníková-Duchoňová Beatrice, Souček Pavel

Původní práce

Klin Onkol 2010; 23(5): 311-324.
Klíčová slova: epidemiologie nádorových onemocnění, incidence, mortalita, Česká republika
Autoři: Dušek Ladislav, Mužík Jan, Gelnarová Eva, Fínek Jindřich, Vyzula Rostislav, Abrahámová Jitka
Klin Onkol 2010; 23(5): 325-331.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, monoklonální gamapatie nejistého významu, Tc-MIBI, scintigrafie, PET vyšetření, CT vyšetření, <sup>18</sup>F-FDG
Autoři: Mysliveček Miroslav, Bačovský Jaroslav, Ščudla Vlastimil, Koranda Pavel, Minařík Jiří, Buriánková Eva, Formánek Radim, Zapletalová Jana
Klin Onkol 2010; 23(5): 332-342.
Klíčová slova: nefroblastom, přežití, léčebné protokoly
Autoři: Mališ Josef, Radvanská Jitka, Slabý Kryštof, Eckschlager Tomáš, Procházka Martin, Malinová Běla, Pýcha Karel, Kodetová Daniela, Radvanský Jiří
Klin Onkol 2010; 23(5): 343-353.
Klíčová slova: screening, zhoubné nádory, informační system
Autoři: Májek Ondřej, Daneš Jan, Zavoral Miroslav, Dvořák Vladimír, Suchánek Štěpán, Seifert Bohumil, Kožený Pavel, Pánová Stanislava, Dušek Ladislav

Kazuistika

Klin Onkol 2010; 23(5): 354-357.
Klíčová slova: mukoepidermoidní karcinom, dutina nosní, střední skořepa, epistaxe
Autoři: Subramaniam Vijayalakshmi, Kumar P., Thahir M.
Klin Onkol 2010; 23(5): 358-360.
Klíčová slova: metastatický karcinom prsu, paklitaxel, bevacizumab
Autoři: Bravencová Zlatuše

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2010; 23(5): 361-363.
Autoři: Skřičková Jana, Pešek Miloš, Zatloukal (1955-2012) Petr, Kolek Vítězslav, Salajka František, Koubková Leona, Krejčí Jana, Tomíšková Marcela, Grygárková Yvona, Havel Libor, Hrnčiarik Michal, Skalová Božena, Štícha Michal
Klin Onkol 2010; 23(5): 365-366.
Autoři: Zemanová Milada

Zprávy

Klin Onkol 2010; 23(5): 367-368.
Autoři: Eckschlager Tomáš, Starý Jan