Profesor Koutecký osmdesátiletý

flag

Klin Onkol 2010; 23(5): 367-368.

Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc., se narodil před 80 lety – 31. 8. 1930 v Praze. Zde také absolvoval Akademické gymnázium (maturoval v roce 1949) a Fakultu dětského lékařství, nyní 2. lékařskou fakultu, na které v roce 1955 promoval s vyznamenáním. Během studií se věnoval jako volontér patologii u profesora Šikla...

Plný text v PDF