Klin Onkol 2011; 24(1): 58-66.

Vyzula R.; Dušek L.; Prausová J.; Abrahámová J.; Vorlíček J. jménem Rady registrů ČOS ČLS JEP a jménem sítě Komplexních onkologických center ČR
Cílem této zprávy je podat stručnou informaci o jednání 18. fóra onkologů a přiblížit čtenářům stav klinických registrů ČOS ČLS JEP, které byly na zmíněném jednání hlavním diskutovaným zdrojem informací.

Plný text v PDF