Poznámky k 7. vydání TNM klasifikace zhoubných nádorů

flag

Klin Onkol 2011; 24(2): 149-150.

TNM klasifikace solidních zhoubných nádorů je jednou ze základních mezinárodních klasifikací v onkologii. Jejím základním klasifikačním...

Plný text v PDF