Vizualizace numerických centrozomových abnormalit imunofluorescenčním barvením

flag

Klin Onkol 2011; 24(Suppl 1): 49-52. DOI: 10.14735/amko20111S49.

Souhrn
Přítomnost několika centrozomů v nádorových buňkách je spojena s formováním multipolárních mitotických vřetének a vede k aneuploidii dceřiných buněk. Centrozomové amplifikace jsou znakem všech nádorových buněk. Nedávno jsme popsali centrozomové amplifikace v abnormálních B buňkách. Další studium centrozomové amplifikace v různých stadiích vývoje B buněk by mohlo objasnit nové informace důležité pro patogenezi mnohočetného myelomu.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20111S49

Plný text v PDF