Cena Ligy proti rakovině Praha

flag

Klin Onkol 2011; 24(4): 315.

Liga proti rakovině Praha vyhlašuje již od roku 2000 soutěž o Cenu LPR Praha pro nejhodnotnější publikaci z oblasti onkologie uveřejněnou v předešlém roce.

Plný text v PDF