Klin Onkol 2012; 25(3): 216-218.

Klinický registr Breast existuje od dubna 2011 a je zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat pacientek s diagnózou karcinomu prsu, u kterých byla aplikována cílená léčba. Vznikl sjednocením původních registrů, které byly zaměřeny na jednotlivé léky (trastuzumab, lapatinib, bevacizumab). Cílem registru je sledovat počet pacientek léčených daným preparátem, hodnotit účinnost léčby a její toxicitu.

Plný text v PDF