Archiv: 15. 6. 2012, ročník: 25, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2012; 25(3): 155.
Autoři: Hájek Roman

Přehled

Klin Onkol 2012; 25(3): 162-165. DOI: 10.14735/amko2012162.
Klíčová slova: karcinóm močového mechúra, markery, molekulárna diagnostika
Autoři: Rabajdová Miroslava, Varga Ján, Urban Peter, Ostró Alexander, Pilátová Martina, Mareková Mária
Klin Onkol 2012; 25(3): 166-172. DOI: 10.14735/amko2012166.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, diagnostické zobrazovací metody, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie, scintigrafie, výpočetní tomografie, indikace
Autoři: Vaníček Jiří, Szturz Petr, Řehák Zdeněk, Kianička Bohuslav, Bulík Martin
Klin Onkol 2012; 25(3): 173-177. DOI: 10.14735/amko2012173.
Klíčová slova: fertilita, in vitro maturace, asistovaná reprodukce, malignity, chemoterapie, radioterapie
Autoři: Záhumenský Jozef, Feldmár Peter, Kučera Eduard, Zmrhal Jan, Gojiš Ondřej , Kosová Tereza, Bendová Marie, Stejskal David

Původní práce

Klin Onkol 2012; 25(3): 178-183. DOI: 10.14735/amko2012178.
Klíčová slova: extragonadální, germinální, nádor, přežití, pozitronová emisní tomografie
Autoři: Büchler Tomáš, Dušek Pavel, Brisuda Antonín, Šimonová Kateřina, Fencl Pavel, Jarkovský Jiří, Babjuk Marek, Abrahámová Jitka
Klin Onkol 2012; 25(3): 184-187. DOI: 10.14735/amko2012184.
Klíčová slova: cisplatina, ototoxicita, rozdíly v počtu kopií úseků DNA, polymorfizmus jednoho nukleotidu
Autoři: Jurajda Michal, Talach Tomáš, Kostřica Rom, Lakomý Radek, Kocák Ivo, Cvanová Michaela
Klin Onkol 2012; 25(3): 188-198. DOI: 10.14735/amko2012188.
Klíčová slova: triple-negativní karcinom prsu, cytokeratin 5/6, Ki-67 protein, chemoterapie, karcinom prsu
Autoři: Svoboda Marek, Navrátil Jiří, Fabián Pavel, Palácová Markéta, Gombošová Jana, Baldíková (Slámová) Lenka, Princ Denis, Syptáková Blažena, Kudláček Aleš, Bílek Ondřej, Pospíšil Petr, Kazda Tomáš, Grell Peter, Poprach Alexandr, Selingerová Iveta, Nenutil Rudolf, Juráček Jaroslav, Héžová Renata, Slabý Ondřej, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2012; 25(3): 199-205. DOI: 10.14735/amko2012199.
Klíčová slova: G-CSF, cytokiny, kůže, radioterapie, dermatitida, rány, poranění, karcinom hlavy a krku, filgrastim
Autoři: Viswanath Lokesch, Bindhu Joseph, Krishnamurthy Bangalore, Suresh K. P.
Klin Onkol 2012; 25(3): 206-211. DOI: 10.14735/amko2012206.
Klíčová slova: lymfom, chemoterapie, transplantace
Autoři: Vokurka Samuel, Koza (1954 - 2012) Vladimír, Vozobulová Věra, Jindra Pavel, Steinerová Kateřina, Schűtzová Miroslava, Boudová Ludmila

Kazuistika

Klin Onkol 2012; 25(3): 212-215. DOI: 10.14735/amko2012212.
Klíčová slova: leukemie z dárcovských buněk, chronická lymfatická leukemie, transplantáty, dárci
Autoři: Jindra Pavel, Žejšková Lenka, Peková (Chambon) Soňa, Navrátilová Jana, Schűtzová Miroslava, Vokurka Samuel, Koza (1954 - 2012) Vladimír

Onkologická společnost

Klin Onkol 2012; 25(3): 215.

Aktualizy z registrů

Klin Onkol 2012; 25(3): 216-218.
Autoři: Grell Peter, Hejduk Karel, Vyzula Rostislav

Osobní zprávy

Klin Onkol 2012; 25(3): 219.
Autoři: Konopásek Bohuslav

Různé

Klin Onkol 2012; 25(3): 220.
Autoři: Svoboda Marek, Stískalová Kateřina