Onkologie v obrazech: Miliární plicní rozsev

flag

Klin Onkol 2012; 25(3): 220.

Sumační snímek hrudníku – retrospektivní popis: V obou plicních křídlech mnohočetná drobná, místy až splývající ložiska...

Plný text v PDF