Kontrola kvality proteinů a kancerogeneze

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 38-44. DOI: 10.14735/amko20122S38.

Souhrn
V průběhu své syntézy i po jejím dokončení jsou buněčné proteiny vystavovány vnějším i vnitřním faktorům způsobujícím jejich poškození. Nefunkční či nesprávně složené proteiny představují přímé fyziologické riziko pro vysoce komplexní buněčné prostředí a musejí být efektivně odstraňovány. U eukaryotních buněk se vyvinulo několik mechanizmů kontroly proteinové kvality zajišťujících proteinovou homeostázu. Významnou roli hrají tyto mechanizmy v nádorových buňkách, u nichž genetická nestabilita spolu s nepříznivým prostředím nádorové tkáně vede ke zvýšené produkci poškozených nebo deregulovaných proteinů. Kontrola kvality proteinů zahrnující rovněž degradaci nádorových supresorů a onkoproteinů tak představuje důležitý proces provázející vznik a vývoj nádoru. V tomto souhrnném článku se zaměřujeme na popis tří hlavních buněčných mechanizmů kontroly kvality proteinů se zvláštním ohledem na jejich úlohu v kancerogenezi.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S38

Plný text v PDF