p63 – důležitý hráč ve vývoji epidermálních struktur a nádorových onemocnění

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 11-15. DOI: 10.14735/amko20122S11.

Souhrn
Protein p63 je transkripční faktor, který má významnou funkci ve vývoji a diferenciaci epidermálních struktur a v průběhu tumorigeneze. Je členem rodiny nádorového supresoru p53 a vyskytuje se minimálně v počtu šesti izoforem, které mají během vývoje epidermis a při vzniku a progresi nádorů opačné funkce. Protein p63 ovlivňuje proliferaci a diferenciaci epidermálních buněk v průběhu ontogeneze: vrozené mutace v genu TP63 vedou k různým vývojovým deformacím a odstranění tohoto genu u myší má za následek ztrátu epidermis. Protein p63 také ovlivňuje buněčnou adhezi prostřednictvím regulace desmozomů. Ztráta kontroly proliferace buněk a mezibuněčné adheze je přitom důležitou událostí při vývoji nádorů a vysoká hladina p63 podporuje růst nádorů a brání apoptóze nádorových buněk. Tento přehledový článek stručně shrnuje úlohy proteinu p63 ve vývoji epitelů, buněčné proliferaci, adhezi a migraci a poodhaluje jeho význam při vzniku nádorových onemocnění a tvorbě metastáz.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S11

Plný text v PDF