RECAMO – ...prostřednictvím výzkumu rakoviny k aplikované molekulární onkologii; kde, proč a jak

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 8-10.

Projekt MOÚ RECAMO byl založen Masarykovým onkologickým ústavem (MOÚ), dlouhodobým členem OECI (Organization of European Cancer Institutes). Masarykův onkologický ústav je institucí zaujímající již po pět desetiletí přední místo v komplexní léčbě rakoviny včetně jejího výzkumu.

Plný text v PDF