Klin Onkol 2013; 26(5): 365.

Kazuistika č. 3
Padesátiletá žena trpěla již několik měsíců bolestmi v krku, dysfagií a hubnutím, když se konečně  odhodlala k lékařskému vyšetření. To trvalo v celé šíři další dva měsíce a na jeho konci stála diagnóza: rozsáhlý dlaždicobuněčný karcinom pravé tonsily s bilaterální krční lymfadenopatií. Po celou dobu potíží polykala nemocná jen tekutiny a kaše v množství odpovídajícím asi čtvrtině běžné porce a ve výsledku zhubla za čtyři měsíce z 63 kg na 48 kg, tj. 24 % své výchozí hmotnosti. S ohledem na věk a nepřítomnost komorbidit by byla indikována konkomitantní chemoradioterapie s kurativním záměrem, ale následná nevyhnutelná mukositida, další zhoršení dysfagie a bolesti by vedly k již neúnosnému prohloubení malnutrice.

Plný text v PDF