Archiv: 15. 10. 2013, ročník: 26, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 16 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2013; 26(5): 305.
Autoři: Novák Jiří

Přehled

Klin Onkol 2013; 26(5): 313-318. DOI: 10.14735/amko2013313.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – cyklin D – patogeneze – regulace buněčného cyklu – TC skupiny
Autoři: Bešše (Kubiczková) Lenka, Dúcka Monika, Sedlaříková Lenka, Kryukov Fedor, Hájek Roman, Ševčíková Sabina
Klin Onkol 2013; 26(5): 319-322. DOI: 10.14735/amko2013319.
Klíčová slova: staging nádorů – rakovina vulvy – TNM staging – FIGO staging – gynekologický nádor (rakovina
Autoři: Sehnal Borek, Kmoníčková Emanuela, Maxová Kateřina, Koutníková Hana, Driák Daniel, Neumannová Helena, Bolehovská Petra, Sláma Jiří
Klin Onkol 2013; 26(5): 323-330. DOI: 10.14735/amko2013323.
Klíčová slova: paliativní péče – podpůrná péče – terminální onkologické onemocnění – infekce – dia gnostika a terapie – hemokultura – antibio tika – horečka
Autoři: Sochor Marek

Původní práce

Klin Onkol 2013; 26(5): 331-335. DOI: 10.14735/amko2013331.
Klíčová slova: ionizujúce žiarenie – frakcionácia dávky žiarenia – mozog – os SVZ-BO – Ki-67
Autoři: Bálentová Soňa, Hajtmanová Eva, Trylčová Ria, Lehotský Ján, Adamkov Marian
Klin Onkol 2013; 26(5): 336-342. DOI: 10.14735/amko2013336.
Klíčová slova: nefroblastom – Wilmsův nádor – terapie – prognóza
Autoři: Mališ Josef, Švojgr Karel, Pýcha Karel, Jeřábková Vladimíra, Cyprová Soňa, Churáčková Markéta, Šmelhaus Vratislav, Radvanský Jiří, Zítková Marie, Kodet Roman, Kodetová Daniela, Malinová Běla, Koutecký Josef, Šnajdauf Jiří, Starý Jan
Klin Onkol 2013; 26(5): 343-347. DOI: 10.14735/amko2013343.
Klíčová slova: amyloidóza – kardiomyopatie – léčba – přežití
Autoři: Pika Tomáš, Lochman Pavel, Vymětal Jiří, Metelka Rudolf, Minařík Jiří, Látalová Pavla, Zapletalová Jana, Bačovský Jaroslav, Ščudla Vlastimil
Klin Onkol 2013; 26(5): 348-353. DOI: 10.14735/amko2013348.
Klíčová slova: lymfom – mozek – magnetická rezonance – neurochirurgické výkony – radioterapie – chemoterapie
Autoři: Vokurka Samuel, Tupý Radek, Boudová Ludmila, Mraček Jan, Jindra Pavel, Ferda Jiří, Hrabětová Marcela

Kazuistika

Klin Onkol 2013; 26(5): 354-357. DOI: 10.14735/amko2013354.
Klíčová slova: kazuistika – tapentadol – neuropatická bolest – karcinom prostaty
Autoři: Holubec (jr.) Luboš, Šormová Pavla, Matějka Vít Martin, Fiala Ondřej, Fínek Jindřich
Klin Onkol 2013; 26(5): 358-361. DOI: 10.14735/amko2013358.
Klíčová slova: kazuistika – neuroendokrinní tumory – chylózní ascites – karcinoidový syndrom
Autoři: Matějka Vít Martin, Fiala Ondřej, Tupý Radek, Holubec (jr.) Luboš, Fínek Jindřich
Klin Onkol 2013; 26(5): 362-364. DOI: 10.14735/amko2013362.
Klíčová slova: neurocytom – radioterapie – proliferační index – nádory mozku
Autoři: Vrána David, Cwiertka Karel, Šimková Lucie, Kalita Ondřej, Ehrmann jr. Jiří, Buřval Stanislav, Koranda Pavel

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2013; 26(5): 365.
Autoři: Holečková Petra, Maňásek Viktor, Šachlová Milana, Tomíška Miroslav, Pazdrová Gabriela, Krčmová Lenka, Beneš Petr
Klin Onkol 2013; 26(5): 366-367.
Autoři: Tomášek Jiří, Berkovcová Jitka

Různé

Klin Onkol 2013; 26(5): 369.
Autoři: Fait Vuk

Informace

Klin Onkol 2013; 26(5): 370.
Klin Onkol 2013; 26(5): 371.