Recenze knihy „Principy systémové protinádorové léčby“

flag

Klin Onkol 2014; 27(1): 73.

Kniha autorů prof. MU Dr. Pavla Klenera, DrSc, a MU Dr. Pavla Klenera jr., Ph.D., „Principy systémové  protinádorové léčby“ (GRADA Publishing, a. s., 2013) je logickým pokračováním a rozšířením knihy „Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii“, která vyšla v GRADA Publishing v roce 2010.

Plný text v PDF