prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

AV ČR, Mikrobiologický ústav a 1. LF UK, Ústav imunologie a mikrobiologie (Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4)

E-mail: rihova@biomed.cas.cz

Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta