„Techneciová krize“ – příčiny, možná řešení a dopad na diagnostiku planární scintigrafií a SPECT

flag

Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 137-142. DOI: 10.14735/amko20141S137.

Souhrn

Nukleární medicína je důležitý obor moderní medicíny, zejména díky své roli v in vivo zobrazování důležitých dějů a procesů v lidském organizmu. Drtivou většinu vyšetření nukleární medicíny tvoří planární scintigrafie a jednofotonová emisní tomografie (SPECT), jejímž základem je již několik desítek let značení nuklidem metastabilního technecia (99mTc), využívaným v kombinaci s nespočtem ligandů pro různé účely. Oddělení nukleární medicíny pracují s komerčně dostupnými molybdeno-techneciovými generátory, ze kterých je možno dle potřeby eluovat nuklid a připravit radiofarmakum. Matečný nuklid, molybden-99 (99Mo), je připravován na pouhých několika místech na světě. Produkční místa jsou ovšem vesměs přestárlé výzkumné reaktory a souběžný výpadek dvou z nich v roce 2009 způsobil kritický celosvětový nedostatek 99mTc. Neodvratné uzavření části produkčních kapacit v druhé dekádě 21. století bude znamenat druhou a tentokrát trvalou „techneciovou krizi“. V článku informujeme o historii, současnosti, potenciální budoucnosti a možných řešeních situace s ohledem na diagnostiku SPECT.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20141S137

Plný text v PDF