Archiv: 15. 6. 2014, ročník: 27, číslo: Supplementum 1

flag

Téma: Postupy a metody v aplikované molekulární onkologii

Počet nalezených položek: 23 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 3.
Autoři: Valík Dalibor

Původní práce

Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 7-14. DOI: 10.14735/amko20141S7.
Klíčová slova: programovaná buněčná smrt – apoptóza – nekroptóza – autofagie – kaspázy – Bcl-2
Autoři: Ondroušková Eva, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 15-21. DOI: 10.14735/amko20141S15.
Klíčová slova: mitochondrie – průtoková cytometrie – apoptóza – volné radikály – membránový potenciál mitochondrií
Autoři: Pekarčíková Lucie, Knopfová Lucia, Ondroušková Eva, Šmarda Jan
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 22-27. DOI: 10.14735/amko20141S22.
Klíčová slova: migrace – invazivita – in vitro assaye – in vivo modely – metastazování – nádorové buňky
Autoři: Kovaříková Petra, Michalová Eva, Knopfová Lucia, Bouchal Pavel
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 28-33. DOI: 10.14735/amko20141S28.
Klíčová slova: transendoteliální migrace – extravazace – endoteliální buňky – metastáza – transwell systém
Autoři: Knopfová Lucia, Bouchal Pavel, Šmarda Jan
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 34-41. DOI: 10.14735/amko20141S34.
Klíčová slova: léková rezistence − nádorové kmenové buňky − membránové transportní proteiny – přeměna epitelové buňky na mezenchymovou – mikroprostředí nádoru − apoptóza
Autoři: Holčáková Jitka, Nekulová Marta, Orzol Paulina, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 42-47. DOI: 10.14735/amko20141S42.
Klíčová slova: nádorové kmenové buňky – funkční testy – tumorigenicita – nádorové sféry – tvorba kolonií – vedlejší populace buněk – aldehyddehydrogenáza
Autoři: Škoda Jan, Neradil Jakub, Veselská Renata
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 48-52. DOI: 10.14735/amko20141S48.
Klíčová slova: mikroprostředí nádoru – hypoxie – acidické pH – glukózová deprivace – podmínky in vitro
Autoři: Chlapek Petr, Chovanová Silvia, Sláviková Viera, Veselská Renata
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 53-60. DOI: 10.14735/amko20141S53.
Klíčová slova: elektrochemie – elektrody – hybridizace nukleových kyselin – DNA senzory – elektrokatalýza – biologické markery
Autoři: Bartošík Martin, Paleček (1930-) Emil, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 61-68. DOI: 10.14735/amko20141S61.
Klíčová slova: masivně paralelního sekvenování – genomika – mutace – onkologický výzkum – klinická aplikace – personalizovaná léčba
Autoři: Koubková Lucie, Vojtěšek Bořivoj, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 69-74. DOI: 10.14735/amko20141S69.
Klíčová slova: polymerázová řetězová reakce (PCR) – PCR v reálném čase – digitální PCR – klinická onkologie
Autoři: Hrstka Roman, Kolářová Tamara, Michalová Eva, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 75-81. DOI: 10.14735/amko20141S75.
Klíčová slova: mapy interakcí proteinů – koimunoprecipitace – afinitní koprecipitace – rezonance povrchového plazmonu – fluorescenční polarizace – izotermální titrační kalorimetrie
Autoři: Ďurech Michal, Trčka Filip, Vojtěšek Bořivoj, Müller Petr
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 82-86. DOI: 10.14735/amko20141S82.
Klíčová slova: FRET – BRET – zobrazovací metody – protein-proteinové interakce in vivo
Autoři: Matoulková Eva, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 87-91. DOI: 10.14735/amko20141S87.
Klíčová slova: in situ PLA – proteinové interakce – metody detekce proteinů – „proximity ligation“
Autoři: Brychtová Veronika, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 92-98. DOI: 10.14735/amko20141S92.
Klíčová slova: rekombinantní protein – molekulární klonování – purifikace – expresní systém
Autoři: Růčková Eva, Müller Petr, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 98-103. DOI: 10.14735/amko20141S98.
Klíčová slova: kvantitativní proteomika – hmotnostní spektrometrie – protein – biomarker – onkologie – nádor
Autoři: Hernychová Lenka, Dvořáková Petra, Michalová Eva, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 104-109. DOI: 10.14735/amko20141S104.
Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie – chromatografie kapalinová – elektroforéza – proteomika
Autoři: Dvořáková Petra, Hernychová Lenka, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 110-115. DOI: 10.14735/amko20141S110.
Klíčová slova: proteomika – monitorování vybraných reakcí – onkologie – SWATH – biomarkery – molekulární diagnostika
Autoři: Faktor Jakub, Michalová Eva, Bouchal Pavel
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 116-120. DOI: 10.14735/amko20141S116.
Klíčová slova: proteomika – fosfoproteíny – signálne dráhy
Autoři: Pjechová Mariana, Hernychová Lenka, Tomasec (Tomašec) Peter, Wilkinson Gavin W., Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 121-129. DOI: 10.14735/amko20141S121.
Klíčová slova: glykomika – glykopeptidy – rakovina – kapalinová chromatografie – hmotnostní spektrometrie – kapilární elektroforéza – glykanové profilování – čipové analýzy
Autoři: Zahradníková Martina, Hernychová Lenka, Vojtěšek Bořivoj, Novotný Miloš
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 129-136. DOI: 10.14735/amko20141S129.
Klíčová slova: nukleární lékařství – pozitronová emisní tomografie – radiofarmaka – gallium-68 – uhlík-11 – fluor-18 – zirkonium-89
Autoři: Adam Jan, Kadeřávek Jan, Kužel Filip, Vašina Jiří, Řehák Zdeněk
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 137-142. DOI: 10.14735/amko20141S137.
Klíčová slova: nukleární lékařství – tomografie emisní, počítačová, jednofotonová – radiofarmaka – technecium – techneciová krize
Autoři: Adam Jan, Kadeřávek Jan, Kužel Filip, Vašina Jiří, Řehák Zdeněk
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 143-149. DOI: 10.14735/amko20141S143.
Klíčová slova: vitamin D – 25- hydroxyvitamin D – vitamin D receptor – karcinom prsu
Autoři: Obermannová Radka, Demlová Regina, Drábová Klára, Melichárková Kristýna, Greplová Kristýna, Mrkvicová Martina, Zdražilová Dubská Lenka, Vyzula Rostislav, Valík Dalibor