Vývoj metod založených na PCR a jejich aplikace v onkologickém výzkumu a praxi

flag

Klin Onkol 2014; 27(Suppl 1): 69-74. DOI: 10.14735/amko20141S69.

Souhrn

PCR metoda se velmi krátce od svého objevení stala rutinní metodou molekulárně biologických výzkumných laboratoří a nepostradatelným nástrojem diagnostické medicíny. Za dobu svého využívání byla rozvinuta do řady variant, které specificky reagují na potřeby výzkumu a diagnostiky co do použitého vstupního materiálu a jeho množství, podmínek reakce a nově vyvinutých technologií. Předložená práce stručně shrnuje jednotlivé PCR přístupy s důrazem na jejich využití v onkologickém výzkumu a praxi.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20141S69

Plný text v PDF