Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2014; 27(5): 346.

Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 16. 9. 2014 v Pardubicích naleznete na www.linkos.cz.

Plný text v PDF