Aktuality z odborného tisku

flag

Klin Onkol 2014; 27(6): 443-444.

 

  • Luminal B Breast Cancer: Molecular Characterization, Clinical Management, and Future Perspectives

Ades F, Zardavas D, Bozovic-Spasojevic I et al.  

J Clin Oncol 2014; 32(25): 2794–2803. doi: 10.1200/JCO.2013.54.1870. PubMed PMID: 25049332.

Komentář

Přehledový článek zcela komplexně pojímající současný stav vědění o luminálním „B“ molekulárním podtypu karcinomu prsu. ..

 

 

  • Promise and Pitfalls of Heavy-particle Therapy

Mitin T, Zietman AL

J Clin Oncol 2014; 32(26): 2855–2863. doi: 10.1200/JCO.2014.55.1945. PubMed Central PMCID: PMC4152713.

Komentář

Tento přehledový článek by neměl uniknout žádnému radioterapeutovi, klinickému onkologovi či jinému specialistovi, který se léčbou nádorů ve své praxi zabývá, a to bez ohledu na debatu, která v naší zemi probíhá v souvislosti s dostupností protonové léčby českým pacientům.

 

  • Prognostic Factors for Relapse in Stage I Seminoma: a New Nomogram Derived from three Consecutive, Risk-adapted Studies from the Spanish Germ Cell Cancer Group (SGCCG)

Aparicio J, Maroto P, García Del Muro X et al.

Ann Oncol 2014; 25(11): 2173–2178. doi: 10.1093/annonc/mdu437. PubMed PMID: 25210015.

Komentář

Původní práce, která se zabývá identifi kací prognostických faktorů u pacientů se seminomem diagnostikovaných v I. klinickém stadiu. ..

 

  • Pathological Response and Safety of Two Neoadjuvant Strategies with Bevacizumab in MRI-defi ned Locally Advanced T3 Resectable Rectal Cancer: a Randomized, Noncomparative Phase II Study

Borg C, André T, Mantion G et al.

Ann Oncol 2014; 25(11): 2205–2210. doi: 10.1093/annonc/mdu377. PubMed PMID: 25122693.

Komentář

Původní práce srovnávající výsledky předoperační konkomitantní systémové léčby a radioterapie u pacientů s T3 (N–/+) nádorem rekta…

 

  • The Efficacy and Safety of Probiotics in People with Cancer: a Systematic Review

Redman MG, Ward EJ, Phillips RS.

Ann Oncol 2014; 25(10): 1919–1929. doi: 10.1093/annonc/mdu106.

Komentář

Práce pojednává o účinnosti a bezpečnosti probiotik u osob s nádorovým onemocněním. ..

 

Články vybral a komentoval doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. výkonný redaktor

 

Plný text v PDF