Archiv: 15. 12. 2014, ročník: 27, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2014; 27(6): 385.
Klíčová slova: statistika - NOR
Autoři: Novák Jiří

Přehled

Klin Onkol 2014; 27(6): 393-400. DOI: 10.14735/amko2014393.
Klíčová slova: melanom – imunoterapie – cílená léčba – vedlejší účinky – BRAF inhibitor – anti-CTLA-4 – anti-PD-1 – MEK inhibitor
Autoři: Kopecký Otakar, Kubeček Ondřej, Trojanová Petronela, Kubala Eugen, Kopecký Jindřich
Klin Onkol 2014; 27(6): 401-405. DOI: 10.14735/amko2014401.
Klíčová slova: subependymální obrovskobuněčný astrocytom − komplex tuberózní sklerózy – mTOR – everolimus
Autoři: Zitterbart Karel

Původní práce

Klin Onkol 2014; 27(6): 406-423. DOI: 10.14735/amko2014406.
Klíčová slova: epidemiologie – incidence – mortalita – Česká republika – nádory mnohočetné primární – stadium – Národní onkologický registr
Autoři: Dušek Ladislav, Mužík Jan, Malúšková Denisa, Májek Ondřej, Pavlík Tomáš, Koptíková Jana, Melichar Bohuslav, Büchler Tomáš, Fínek Jindřich, Cibula David, Babjuk Marek, Svoboda Marek, Vyzula Rostislav, Ryška Aleš, Ryska Miroslav, Petera Jiří, Abrahámová Jitka
Klin Onkol 2014; 27(6): 424-498. DOI: 10.14735/amko2014424.
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom – relaps – brentuximab vedotin
Autoři: Móciková Heidi, Sýkorová Alice, Štěpánková Pavla, Marková Jana, Michalka Jozef, Král Zdeněk, Burešová L., Belada David
Klin Onkol 2014; 27(6): 429-433. DOI: 10.14735/amko2014429.
Klíčová slova: pokročilý urotelový karcinóm – vinflunín – prežívanie bez progresie – celkové prežívanie – nežiaduce účinky
Autoři: Palacka Patrik, Mego Michal, Obertová Jana, Chovanec Michal, Syčová-Milá Zuzana, Mardiak Jozef

Informace

Klin Onkol 2014; 27(6): 423.

Kazuistika

Klin Onkol 2014; 27(6): 434-437. DOI: 10.14735/amko2014434.
Klíčová slova: lokalizovaná sklerodermia – spinocelulárny karcinóm – ulkus – osteomyelitída
Autoři: Ďurčanská Veronika, Jedličková Hana, Sláma Ondřej, Velecký Lukáš, Březinová Eva, Vašků Vladimír
Klin Onkol 2014; 27(6): 438-441. DOI: 10.14735/amko2014438.
Klíčová slova: malígny fibrózny histiocytóm – radioterapia – horná končatina – mnohopočetné primárne nádory
Autoři: Šćepanović Danijela, Masaryková Andrea, Pobijáková Margita, Hanicová Alexandra, Fekete Marta

Sdělení

Klin Onkol 2014; 27(6): 443-444.
Autoři: Svoboda Marek
Klin Onkol 2014; 27(6): 451.
Klíčová slova: book review
Autoři: Büchler Tomáš

Osobní zprávy

Klin Onkol 2014; 27(6): 447-448.
Autoři: Svoboda Marek

Různé

Klin Onkol 2014; 27(6): 452.
Autoři: Pospíšil Petr, Kazda Tomáš, Procházka Tomáš