Onkologie v obrazech. Příznivý efekt paliativní radioterapie u maligního melanomu vlasaté části hlavy

flag

Klin Onkol 2014; 27(6): 452.

Pacientka ve věku 83 let s maligním melanomem v oblasti vlasové části kůže hlavy. Plošně rozsáhlé postižení v oblasti frontální, parietální, temporální krajiny velikosti cca 15 × 25 cm, klinicky charakteru mnohočetných intranzitních, satelitních (lentikulárních) ložisek, místy až splývajících infiltrátů, bez ulcerace (obr. 1A), tedy klinické stadium IIIC. 

Plný text v PDF