Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 3.

Vážení čtenáři,
předkládáme Vám soubor prací, jejichž ambicí je informovat o stavu screeningových programů zhoubných nádorů v ČR, zdůraznit jejich výsledky a pozitiva a také kriticky ukázat na slabá místa.

Plný text v PDF