Národní portály jako oficiální komunikační platforma screeningových programů

flag

Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 124-127. DOI: 10.14735/amko20142S124.

Souhrn

Oficiální webové portály jsou důležitou komponentou informačního zázemí screeningových programů zhoubných nádorů. Poskytují aktuální a relevantní informace jak odborným pracovníkům ve zdravotnictví, tak i široké veřejnosti a zájemcům o preventivní vyšetření. Slouží také jako oficiální médium pro publikaci výsledků jednotlivých programů. České národní screeningové programy jsou prezentovány na adresách www.mamo.cz (screening karcinomu prsu), www.kolorektum.cz (screening kolorektálního karcinomu) a www.cervix.cz (screening karcinomu hrdla děložního).

http://dx.doi.org/10.14735/amko20142S124

Plný text v PDF