Nová evropská konferenční a informační platforma usilující o zlepšení péče o pacienty s kolorektálním karcinomem – www.crcprevention.eu

flag

Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 131-137. DOI: 10.14735/amko20142S131.

Souhrn

Příspěvek představuje novou informační a komunikační platformu zaměřenou na propagaci prevence kolorektálního karcinomu a na zvýšení kvality péče o pacienty s tímto onemocněním. Vedle cílů platformy jsou zde uvedeny závěry z prvního ročníku mezinárodní konference „Evropské dny kolorektálního karcinomu“, která se pravidelně koná v Brně od roku 2012. Veškeré informace jsou zveřejňovány na portálu www.crcprevention.eu

http://dx.doi.org/10.14735/amko20142S131

Plný text v PDF