Onkologie v obrazech. Efekt akcelerované radioterapie u plicního adenokarcinomu

flag

Klin Onkol 2015; 28(1): 64-65.

Šestapadesátiletá pacientka s adenokarcinomem levého horního plicního laloku, stadia IIIA, klasifikace T3N2M0, byla na naše pracoviště odeslána v lednu 2012.

Plný text v PDF