Onkologie v obrazech. Rozmanitost 18F- FDG PET obrazů pacientů s maligním melanomem

flag

Klin Onkol 2015; 28(2): 143-144.

Maligní melanom je onemocnění provázené mimořádně vysokou akumulací 18F- FDG (FDG) v primárních ložiscích i metastázách (obr. 1A – primum na levém boku, metastáza v tříselné uzlině vlevo) a na rozdíl od jiných typů nádorů u melanomu není neobvyklé, že referenční míru akumulace FDG v játrech přesahuje i více než 20násobně.

Plný text v PDF