Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2015; 28(3): 217.

Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 12. 5. 2015 v Hradci Králové naleznete na www.linkos.cz.

Plný text v PDF