Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2015; 28(5): 387.

Informace z České onkologické společnosti. 

Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané 15. 9. 2015 v Praze naleznete na www.linkos.cz.

Plný text v PDF