Archiv: 15. 10. 2015, ročník: 28, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2015; 28(5): 315.
Autoři: Šlampa Pavel

Přehled

Klin Onkol 2015; 28(5): 321-331. DOI: 10.14735/amko2015321.
Klíčová slova: karcinom plic – chemoterapie – radioterapie – farmakoterapie
Autoři: Adamowicz Krzysztof, Goszczynska- Matysiak Elzbieta
Klin Onkol 2015; 28(5): 332-337. DOI: 10.14735/amko2015332.
Klíčová slova: karcinom prsu – ke zdraví vztažená kvalita života – sebeposuzovací dotazníky – klinická onkologie
Autoři: Holoubková Eva, Skřivanová Kateřina, Nedvěd Jan, Jarkovský Jiří
Klin Onkol 2015; 28(5): 338-344. DOI: 10.14735/amko2015338.
Klíčová slova: nádorové kmenové buňky – multiformní glioblastom – mikroRNA
Autoři: Kleinová Renata, Slabý Ondřej, Šáňa Jiří

Původní práce

Klin Onkol 2015; 28(5): 345-351. DOI: 10.14735/amko2015345.
Klíčová slova: kolorektálny karcinóm – pľúcne metastázy – metastazektómia – prežívanie
Autoři: Dzian Anton, Uhnák Marek, Hamžík Julián
Klin Onkol 2015; 28(5): 352-358. DOI: 10.14735/amko2015352.
Klíčová slova: prognóza – nomogram – ozařování mozku – RPA – GPA – WBRT- 30
Autoři: Kazda Tomáš, Kuklová Adéla, Pospíšil Petr, Burkoň Petr, Slávik Marek, Hynková Ludmila, Procházka Tomáš, Vrzal Miroslav, Šťavík Miroslav, Šlampa Pavel, Jančálek Radim
Klin Onkol 2015; 28(5): 359-369. DOI: 10.14735/amko2015359.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – volné lehké řetězce imunoglobulinu – těžké/lehké řetězce imunoglobulinu – prognóza – stratifikace
Autoři: Ščudla Vlastimil, Lochman Pavel, Pika Tomáš, Zapletalová Jana, Minařík Jiří, Bačovský Jaroslav

Kazuistika

Klin Onkol 2015; 28(5): 370-372. DOI: 10.14735/amko2015370.
Klíčová slova: kapecitabin – prsty – fluorouracil/vedlejší účinky – fluorouracil/analoga a derivativy – lidé – muž – kůže/účinky léků
Autoři: Rovere Rodrigo Kraft, de Lima Adma Silva

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2015; 28(5): 373-374.
Autoři: Maňák Jan
Klin Onkol 2015; 28(5): 377-380.

Osobní zprávy

Klin Onkol 2015; 28(5): 383.
Autoři: Žaloudík Jan
Klin Onkol 2015; 28(5): 384-385.
Autoři: Melichar Bohuslav

Různé

Klin Onkol 2015; 28(5): 386-387.
Autoři: Horová Doleželová Hana, Sovadinová Štěpánka, Hübnerová Petra, Kudláček Aleš, Hynková Ludmila, Šlampa Pavel

Informace

Klin Onkol 2015; 28(5): 387.