Klin Onkol 2015; 28(5): 386-387.

Úvod

Nádory kůže patří k nejčastějším lidským zhoubným nádorům. V incidenci jsou obrovské regionální a rasové rozdíly. Od počátku 90. let 20. století pozorujeme nárůst výskytu kožních nádorů podstatně strmější než v předchozích desetiletích. Z důvodu vysoké incidence jsou tyto nádory závažným zdravotnickým a ekonomickým problémem i přes nízkou míru fatality.

Plný text v PDF