Prof. MU Dr. Jindřich Macháček, CSc., osmdesátiletý

flag

Klin Onkol 2015; 28(5): 384-385.

Jakkoliv se nám, mladším kolegům, studentům i pacientům tento titulek může zdát neuvěřitelný, prof. MU Dr. Jindřich Macháček, CSc., emeritní přednosta Onkologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, oslavil 1. září 2015 své 80. narozeniny.

Plný text v PDF