Imunoterapie renálního karcinomu

flag

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 64-68. DOI: 10.14735/amko20154S64.

Východiska:

 Renální karcinom je charakteristický chemo- a radiorezistencí. V posledním desetiletí se v systémové léčbě renálního karcinomu uplatnily léky zaměřené proti angiogenezi a intracelulární signalizaci.

Cíl:

 Poskytnout přehled vývoje imunoterapie u renálního karcinomu s důrazem na poslední publikované výsledky, jichž bylo dosaženo s novou generací imunologických léků.

Závěr:

 Již dlouho je známo, že u malého počtu pacientů může nespecifická imunoterapie vést k dlouhodobé kompletní remisi. Pokroky v imunologii vedly k obnovenému zájmu o využití protinádorové imunoterapie v léčbě metastatického renálního karcinomu. Nejlepších výsledků ve studiích fáze I a II dosahují monoklonální protilátky proti receptoru PD- 1 a jeho ligandu. Studie srovnávající imunoterapii se standardní cílenou léčbou probíhají.

 

http://dx.doi.org/10.14735/amko20154S64

Plný text v PDF