Imunoterapie v onkologii

flag

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 3.

Vážení čtenáři,
úspěchy, které v současnosti zaznamenáváme s protinádorovou léčbou inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce, T lymfocyty s chimérickými antigenními receptory nebo protinádorovými vakcínami, dodávají nám i pacientům potřebnou víru na cestě, kterou kráčíme společně. Myslím, že s celým autorským kolektivem, který přispěl ke vzniku tohoto supplementa, jsme zajedno v názoru, že stojíme na počátku nové éry, ve které budeme schopni využívat síly imunitního systému v léčbě a prevenci nádorových onemocnění.