Nežádoucí účinky moderní imunoterapie a jejich řešení v klinické praxi

flag

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 103-114. DOI: 10.14735/amko20154S103.

Souhrn

Východiska:

 Standardní léčba pokročilého maligního melanomu se v posledních letech mění. Paliativní chemoterapie je nahrazována efektivnější cílenou léčbou a moderní imunoterapií založenou na protilátkách proti kontrolním bodům imunitní reakce (tzv. checkpoint inhibitory). Dnes standardně používaný ipilimumab (anti-CTLA- 4 protilátka) dokázal významně prodloužit celkového přežití a dosáhl dlouhodobé kontroly onemocnění u cca 20 % pacientů. K dalším perspektivním preparátům patří anti-PD- 1 protilátky (nivolumab, pembrolizumab, pidilizumab) a anti-PD- L1 protilátky. Unikátní mechanizmus účinku je doprovázen novými typy imunitně podmíněných vedlejších příhod.

Cíl:

 Shrnutí aktuálních poznatků o toxicitě protilátek proti kontrolním bodům imunitní reakce a návrh jejího řešení v běžné klinické praxi.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20154S103

Plný text v PDF