Význam imunitního systému a možnosti imunoterapie u karcinomu prostaty

flag

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 69-72. DOI: 10.14735/amko20154S69.

Souhrn Imunoterapie je v posledních letech díky novým znalostem v oblasti nádorové imunity součástí intenzivního výzkumu jako možné další strategie protinádorové léčby. Sipuleucel- T je prvním a zatím jediným léčivým přípravkem imunitní terapie schválený regulačními lékovými agenturami v USA a v Evropě pro léčbu asymp tomatického či minimálně symp tomatického generalizovaného kastračně-refrakterního karcinomu prostaty. Jedná se o první přípravek autologní buněčné terapie. Tento článek dále podává stručný přehled nových přístupů protinádorové imunoterapie v klinickém vývoji

http://dx.doi.org/10.14735/amko20154S69

Plný text v PDF