Archiv: 15. 1. 2016, ročník: 29, číslo: Supplementum 1

flag

Téma: Hereditární nádorová onemocnění IV.

Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 3.
Autoři: Foretová Lenka, Petráková Katarína

Obecné

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 6-8.

Přehled

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 9-13. DOI: 10.14735/amko2016S9.
Klíčová slova: hereditární syndrom nádorů prsu a ovarií – genetické testování – genetické poradenství
Autoři: Foretová Lenka, Macháčková Eva, Palácová Markéta, Navrátilová Marie, Svoboda Marek, Petráková Katarína
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 14-21. DOI: 10.14735/amko2016S14.
Klíčová slova: syndrom hereditárního karcinomu prsu a ovarií – mutace BRCA1 – mutace BRCA2 – karcinom prsu – karcinom pankreatu – karcinom prostaty – maligní melanom
Autoři: Petráková Katarína, Palácová Markéta, Schneiderová Monika, Standara Michal
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 22-30. DOI: 10.14735/amko2016S22.
Klíčová slova: hereditární karcinom prsu a vaječníků – ovariální karcinom – gen BRCA1 – gen BRCA2
Autoři: Zikán Michal
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 55-61. DOI: 10.14735/amko2016S55.
Klíčová slova: kolorektálny karcinóm – kolorektálna tumorigenéza – Lynchov syndróm – mikrosatelitová instabilita – hypermetylačný fenotyp
Autoři: Mlkvá Iveta
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 62-70. DOI: 10.14735/amko2016S62.
Klíčová slova: hereditární nádorové predispoziční syndromy – dysmorfie – dětské typy nádorů – genetické testování
Autoři: Bajčiová Viera
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 71-77. DOI: 10.14735/amko2016S71.
Klíčová slova: nádory mozku – dítě – dědičné nádorové syndromy
Autoři: Krutílková Věra
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 78-82. DOI: 10.14735/amko2016S78.
Klíčová slova: hepatoblastom – α-fetoprotein – Beckwith-Wiedemannův syndrom – APC asociovaná polypóza
Autoři: Puchmajerová Alena, Křepelová Anna, Indráková Jana, Sítková Radka, Balaščák Ivan, Kruseová Jarmila, Švojgr Karel, Kodet Roman, Kynčl Martin, Vícha Aleš, Macek jr. Milan
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 93-99. DOI: 10.14735/amko2016S93.
Klíčová slova: karcinom prsu – dědičné nádorové syndromy – asistovaná reprodukce – ovariální rezerva – hormonální stimulace – preimplantační genetická diagnostika – karyomapping
Autoři: Veselá Kateřina, Kocur Tomáš, Horák Jakub, Horňák Miroslav, Oráčová Eva, Hromadová Lenka, Veselý Jan, Trávník Pavel

Původní práce

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 31-34. DOI: 10.14735/amko2016S31.
Klíčová slova: hereditární karcinom prsu a ovaria – karcinom pankreatu – gen PALB2 – nádorová predispozice – genetické testování
Autoři: Janatová Markéta, Borecká Marianna, Soukupová Jana, Kleiblová Petra, Stříbrná Jana, Vočka Michal, Zemánková Petra, Panczak Aleš, Veselá Kamila, Souček Pavel, Foretová Lenka, Kleibl Zdeněk
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 35-45. DOI: 10.14735/amko2016S35.
Klíčová slova: hereditární nádorové syndromy – hereditární nádor prsu a ovaria – hereditární nepolypózní kolorektální karcinom – sekvenování nové generace – TruSight cancer panel – MiSeq
Autoři: Macháčková Eva, Házová Jana, Sťahlová Hrabincová Eva, Vašíčková Petra, Navrátilová Marie, Svoboda Marek, Foretová Lenka
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 46-54. DOI: 10.14735/amko2016S46.
Klíčová slova: analýza genetické predispozice – dědičné nádorové syndromy – masivní paralelní sekvenování – databáze genetických informací – panelové sekvenování – cílené sekvenování – sekvenování nové generace (NGS)
Autoři: Soukupová Jana, Zemánková Petra, Kleiblová Petra, Janatová Markéta, Kleibl Zdeněk

Kazuistika

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 83-88. DOI: 10.14735/amko2016S83.
Klíčová slova: meduloblastom – hereditární nádorové syndromy – genetické testování – delece genu – gen SUFU
Autoři: Šoukalová Jana, Vejmělková Klára, Cermanová Tereza, Kašíková Kateřina, Mikulášová Aneta, Janyšková Helena, Melichárková Kristýna, Pavelka Zdeněk, Ježová Marta, Pospíšilová Šárka, Kuglík Petr, Valášková Iveta, Gaillyová Renata, Štěrba Jaroslav, Zitterbart Karel
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 89-92. DOI: 10.14735/amko2016S89.
Klíčová slova: Fanconiho anémie – komplementační skupina – FANCD1 – gen BRCA2 – leukemie – Wilmsův tumor – meduloblastom
Autoři: Puchmajerová Alena, Švojgr Karel, Novotná Drahuše, Macháčková Eva, Sumerauer David, Smíšek Petr, Kodet Roman, Kynčl Martin, Křepelová Anna, Foretová Lenka